Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Terp is een gemengd biologisch landbouwbedrijf met akkerbouw en vleesveehouderij. Ooit in 1985 begonnen als een kleine biologische tuinderij op één hectare, is ons bedrijf uitgegroeid tot een volwaardig gemengd familie bedrijf met 97 ha. Sinds begin jaren 90 hebben wij de graslanden en akkerlanden van het Landgoed Soelen van SBB onder ons beheer.

De Terp is een echt pioniers bedrijf uit de tijd dat certificering voor biologische boeren onnodig was, omdat zij van binnen uit gemotiveerd waren voor een alternatieve en duurzame landbouw.

Jeroen Robbers (1958) de oprichter van de Terp is geïnspireerd vanuit de Biologisch dynamische opleiding Warmonderhof, en heeft stap voor stap de verschillende disciplines binnen het bedrijf van fijne tuinbouw tot grove groenteteelt, akkerbouw en veehouderij, ontwikkeld en doorlopen.

Sinds 2012 is Rinke Robbers (1987) binnen het bedrijf werkzaam. Rinke heeft de biologisch dynamische deeltijdopleiding Warmonderhof doorlopen en is klaar voor opvolging.

Ons bedrijf ligt op een oude stroomrug in het stroomgebied van de Linge. De bodem waarop wij sinds 1984 boeren bestaat dus uit rivierklei.

Het Bedrijf

bg-terp-02

Sinds 1984 boeren wij op de Terp in het Betuwse Erichem biologisch. Van een echt pioniersbedrijf van 2 hectare fijne tuinbouw is het bedrijf uitgegroeid tot een gemengd landbouwbedrijf met ruim 90 hectare. Wij zijn gespecialiseerd in de teelt van pompoenen en produceren het exclusieve erkende Betuwse streekproduct: “Betuws Weidevlees” (www.betuwsweidevlees.nl)

We werken volgens GlobalGAP en Skal/Biocertificering. De traceerbaarheid is gegarandeerd van productie(veld) tot afnemer.

Download Skal certificaat http://www.cvdeterp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Skal-VOF.pdf

 

De medewerkers

jeroen-en-rinkeJeroen Robbers (1958) de oprichter van de Terp is geïnspireerd vanuit de Biologisch dynamische opleiding Warmonderhof, en heeft stap voor de verschillende disciplines binnen het bedrijf van fijne tuinbouw tot grove groenteteelt, akkerbouw en veehouderij, ontwikkeld en doorlopen.
Sinds 2012 is Rinke Robbers (1987) binnen het bedrijf werkzaam. Rinke heeft de biologisch dynamische deeltijdopleiding Warmonderhof doorlopen en is klaar voor opvolging.

Op de boerderij

het-bedrijf

Op de boerderij in Erichem (bij Tiel) bevinden zich een potstal en de pompoen-opslag. Dit is in de herfst en winter het hart van het bedrijf. Hier verzorgen en voeren wij het vee in onze prachtige nieuwe open potstal, en maken wij de pompoenen klaar voor de verkoop. Op zaterdag is onze winkel open, voor de vleesverkoop.

Het vee

De veestapel bestaat uit Limousin runderen. De Limousin is een frans ras met uitstekende vleeskwaliteit, goede bespiering en niet te vet. De zoogdieren geven elk jaar een kalf, en de kalveren zogen ongeveer 6 maanden onder de moeder. Deze jonge dieren worden daarna verder grootgebracht en na ongeveer 2 jaar worden ze door onze biologische slager geslacht.
In de winter zijn onze dieren gehuisvest in een ruime potstal, waar ze vrij kunnen lopen en droog kunnen liggen op het stro. In de zomer gaan alle dieren naar buiten voor een weide periode van bijna 7 maanden, op het Landgoed Soelen. Limousin koeien

Het voer

Het voer komt voor 100% van het eigen bedrijf. Wij telen mais, gras/klaver, en graan als krachtvoer voor het eigen vee. Soms verkopen wij nog een gedeelte voer aan collega’s als we te veel hebben. Op zich in de nederlandse landbouw best uitzonderlijk dat er geen voer ingekocht wordt. Dit betekent dat wij ten aller tijden weten wat wij voeren, en dat dat zuiver is zonder verontreinigingen, zoals nogal eens het geval kan zijn in de gangbare landbouw waar enorm gegoocheld wordt met grondstoffen voor het veevoer. Eigen teelt van voer en beesten, geeft dan ook met recht het predicaat Streekprodukt. Het Betuws Weidevlees is dus een typisch 100% “eigen” produkt met een eigen kwaliteit.

 

Het gesloten gemengd bedrijf

Fundamenteel maar tegelijk uitzonderlijk onder Nederlandse omstandigheden is het zgn. gesloten bedrijf wat wij hebben. Dit betekent dat wij een evenwichtige combinatie van vee met akkerbouw hebben, waarin de mineralen grondstoffen rond gaan binnen het bedrijf.

Het vee eet de voedergewassen graan mais en gras/klaver, en de mest gaat naar de akkers terug voor de groei van de gewassen. Het enige wat van buiten aangevoerd wordt is af en toe wat zaadgoed, en nog een deel organische mest voor zover we tekort komen. Wat er uitgaat spreekt voor zich n.l. vlees, tarwe en pompoen.

Je kunt je voorstellen dat er een soort van bedrijfsindividualiteit ontstaat, gebaseerd op deze combinatie van bodem, gewassen en vee, met een eigen specifieke kwaliteit. Een bedrijf met een eigen karakter, daar zijn wij dan ook trots op!

Top